Föreningens styrelse

Ordförande Vakant                                 info@rmkf.se

Vice ordförande Gudrun Boström       bostrom.gudrun@bredband.net

2:e vice ordförnde  Hans Westlund

Sekreterare Maria Sandgren-Loa

Vice sekreterare Ingalill Roos

Kassör Olof Jönsson                                  ekonomi@rmkf.se

Vice Kassör Urban Wennerström

Presskontakt, annonser, Hans Westlund hansthepainter@spray.se

Studieorganisatör Lars-Erik Asplund

Övriga ledamöter: Jenny Blom, Pia Falk, Sara Forsén, Bosse Strömstedt.

Comments are closed.